9F1DBF98-53CC-40F2-8668-4FB665660087_1_1

Kiropraktik

KIROPRAKTIK ÄR EN SKONSAM OCH SÄKER METOD FÖR ÅTERSTÄLLANDET AV KROPPENS FULLA FUNKTION.

Kiropraktik är ett verksamhetsområde som innehåller diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av funktionsstörningar samt smärttillstånd i kroppen. Ordet kiropraktik kommer från grekiskan "cheiro" och "praktikos", som fritt översatt betyder att göra för hand.

Kiropraktorns primära målsättning är att reducera smärta, återställa en normal muskel-, led- och nervsystemfunktion samt hjälpa patienten att uppnå bättre hälsa och livskvalitet.

Vid kiropraktisk behandling undersöker kiropraktorn kroppens leder och muskler med händerna. Flera olika undersökningsmetoder, t.ex. hållnings- och gånganalys, rörelsediagnostik samt ortopediska och neurologiska tester används också för att diagnostisera problemet. Problemet kan ofta ha sitt ursprung i en led som förlorat sin rörelseförmåga.

Inom kiropraktiken finns flera olika behandlingstekniker. Den vanligaste tekniken kiropraktorer använder är HVLA-manipulation för att återställa ledens normala rörelseförmåga. Med manipulationsbehandling förbättras både nervsystemets funktion och musklernas spänningstillstånd, där igenom minskas ofta smärtan och kroppens normala rörelsemönster återställs.

I sin behandling använder kiropraktorer även mjukdelsbehandling av muskler, samt rehabiliteringsövningar för fortsatt välbefinnande. Varje behandling anpassas efter den enskilda individen för att uppnå bästa möjliga resultat.

Färgstripe-Gul.jpg

MANIPULATION (HVLA)

HIGH VELOCITY LOW AMPLITUDE

Manipulationer  har både neurofysiologisk effekt och biomekanisk effekt. Rörelsen är snabb och påverkar smärtreceptorer i leden till att fungera normalt så att inkommande smärtsingnaler hämmas. Manipulationen normaliserar blodcirkulationen, tar bort muskulösa spänningar och ökar rörligheten i den led behandlingen utförts i. 

 

Manipuleringar minskar risken för kroniska besvär genom att bryta den onda cirkeln. Klassiskt vid en manipulation är att det hörs en kavitering (knakljud) - detta uppstår då den snabba och precisa rörelsen särar på ledytorna och trycket i leden sjunker och koldioxidbubblorna spricker. Ibland hörs inget ljud alls men det betyder inte att justeringen inte varit effektiv. Det viktiga är att man kommer åt nervreceptorerna i leden. 

720F3EEA-17B1-4C33-8AF0-DBEE9F2C5E7B_1_1
Färgstripe-Gul.jpg

MOBILISERING (LVLA)

LOW VELOCITY LOW AMPLITUDE

Ledbehandlingsteknik för att öka rörligheten i en inskränkt led. Klassiskt vid en mobilisering är att en rytmisk rörelse tas ut i den inskränkta riktningen och upprepas några gånger för att uppnå resultat. I dessa fall uppstår vanligtvis inte en kavitation (knakljud). 

 
 
Färgstripe-Gul.jpg
Färgstripe-Gul.jpg

FÖREBYGGANDE

För att få en kiropraktisk behandling behöver du inte lida av smärta, du är välkommen fast du är smärtfri. Det finns alltid utrymme att må lite bättre, bli lite starkare eller rörligare. Med kiropraktik kan man förbättra rörelsemönstret i kroppen, öka aktivitet i olika muskelgrupper och med en kombination av övningar, stretch och olika träningsupplägg. Om du vill ett optimalt välmående är det viktigt att ta hand om sin kropp regelbundet. Kiropraktik funkar också som förebyggande och friskvårdande behandling.  

GRAVIDITETSBEHANDLING

Om du har drabbats av foglossning eller ryggproblem under din graviditet är kiropraktik en optimal behandling. Med kiropraktik i kombination med av träning kan vi hjälpa dig som patient att stärka upp de djupa magmusklerna inför och efter förlossningen. Vi på MP kiropraktik undersöker dig och hjälper dig att bli smärtfri på rätt sätt.

 
Färgstripe-Gul.jpg

DITT BESÖK

Det är väldigt individuellt hur många behandlingar krävs. Det kan bero på många olika saker till exempel hur länge du har haft ont, hur uppkom besvären och hur noggrann är du med din rehabilitering. Mitt mål är att du ska kunna bli besvärsfri och nå dina mål så snabbt och effektivt som möjligt.

När du kommer på ditt första besök får du berätta om dina besvär och dina mål. Sedan görs en noggrann klinisk undersökning med palpation, rörelse och ortopediska tester för att ta reda på vad som är orsaken till dina besvär. Efter utredning startar behandlingen som kan vara alltifrån manipulering och mobilisering för att öka rörligheten i stela områden, till mjukdelsbehandling som triggerpunktsbehandling eller massage. I vissa fall används kinesiotejp så muskler och leder kan få ett extra stöd. Du kommer få reda på vad du ska göra eller undvika under behandlingsserien till exempel vilka hemövningar och stretch du ska göra för att stärka upp och stabilisera påverkade områden. I slutet av ditt besök fastställer vi tillsammans en behandlingsplan med såväl kortsiktiga som långsiktiga mål. 

Du behöver inte tänka på något speciellt inför ditt besök men det är bra att ha kläder på som du kan röra dig obehindrat i. Efter behandlingen kan vissa få en behandlingsreaktion vilket är helt normalt och ingenting du behöver oroa dig över. Du kan känna dig trött, frusen/varm, yr, öm, få träningsvärk eller känna dig mörbultad. Behandlingsreaktionen kan uppstå i 24-72 timmar efter behandlingen och det är bra att dricka vatten för att hjälpa till med återhämtningen. 

Om inget annat nämns under besöket så är det helt ok att träna efter en behandling men bra att lyssna på hur kroppen mår och ta det lite lugnare.

Ditt första besök tar ca 60 minuter och återbesök ca 30 minuter.